Menu

Declaratie Promeetec

  Onderdeel van de overeenkomst 2018-2019 tussen THOON en Menzis is de wijze van declareren van de O&I gelden (module Organisatie en Infrastructuur)  en de voorbereidingsmodules (Osteoporose 2018 en CVRM / COPD 2017). Promeetec declareert namens THOON deze gelden bij de zorgverzekeraars. Zij zullen u ieder kwartaal benaderen  met het verzoek de benodigde gegevens aan te leveren. Het betreft een bestand met  al uw patiënten (ION verzekerden) dat u via een speciaal webportaal bij hen kunt aanleveren. Let wel: het gaat daarbij nooit om medische gegevens.
  Nadat de declaraties door Promeetec zijn ingediend en de zorgverzekeraars aan THOON hebben uitbetaald, zullen wij u, wanneer het om de voorbereidingsmodules gaat, uitbetalen. U ontvangt van Promeetec een handleiding hoe u deze gegevens aan kunt leveren.

  Bij vragen over de wijze van aanleveren, kunt u contact opnemen met Promeetec: zgthoon@promeetec.nl.
  Bij overige vragen kunt u contact opnemen met: Karin Meutstege: k.meutstege@bvthoon.nl.

  Informatiebeveiliging
  Omdat wij ons realiseren dat we te maken hebben met persoonsgegevens gaan wij hier zorgvuldig mee om. Dit geldt ook voor Promeetec. Zoals de wet- en regelgeving voorschrijft hebben wij daartoe een bewerkersovereenkomst met Promeetec afgesloten. Onderdeel van deze overeenkomst is dat er sprake moet zijn van passende organisatorische en technische beheersmaatregelen, zodat de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie gewaarborgd is.

  Het webportaal van Promeetec is een beveiligde omgeving waar het voor gebruikers uitsluitend mogelijk is de eigen bestanden in te zien. Alleen gegevens die ten behoeve van het declareren nodig zijn, zullen gebruikt worden en dan ook uitsluitend voor dit doeleinde.

  Wanneer u vragen heeft over de beveiliging van dit webportaal of over de werkwijze van Promeetec op het gebied van informatiebeveiliging, dan kunt u contact opnemen met  de Security Officer van Promeetec via informatiebeveiliging@promeetec.nl.

  Handleidingen voor het aanleveren van het bestand Inschrijftarieven
  Het woord: “Inschrijftarieven” kan onduidelijkheid met zich meebrengen. Echter het gaat niet om de inschrijftarieven zelf, maar om de patiënten aantallen (ION). Promeetec verstaat onder de term Inschrijftarieven de Externe Integratieberichten die door de huisarts via VECOZO rechtstreeks bij de zorgverzekeraar zijn ingediend.

  Waarom vraagt Promeetec om het bestand Inschrijftarieven?
  Er wordt gebruik gemaakt van deze bestanden omdat de feitelijk ingeschreven patiënten bij een huisarts betreft. Bovendien is dit de eenvoudigste manier voor een huisarts om de benodigde gegevens op een veilige manier aan te leveren.

  Handleidingen voor het aanleveren van het bestand Inschrijftarieven: