Menu

Declaratie Promeetec

Retour au sommaire Introductie

THOON heeft t.b.v. de voorbereidingsmodules een overall overeenkomst met Menzis afgesloten en gaat deze vergoeding bij Menzis (en de verre verzekeraars) declareren.

Om dit declaratietraject in goede banen te leiden heeft THOON een extern bedrijf (Promeetec) ingehuurd dat gespecialiseerd is in declaraties bij zorgverzekeraars.

Promeetec benaderd u met het verzoek uw bestand met alle in uw praktijk ingeschreven patiënten via een webportaal naar haar te versturen.

Promeetec gaat op basis van dit bestand de declaraties indienen bij de verschillende zorgverzekeraars, waarna de vergoedingen rechtstreeks bij THOON binnenkomen. THOON zal u daarna volgens de gemaakte afspraken uitbetalen.

Promeetec zal per voorbereidingsmodule gedurende max. 4 kwartalen uw patiëntenbestand bij u opvragen om voor THOON te kunnen declareren.

Z.n. zal dit declaratietraject starten met terugwerkende kracht vanaf het eerste kwartaal dat u deelneemt aan de voorbereidingsmodule.

Binnenkort wordt u benaderd door Promeetec met het verzoek om de betreffende bestanden naar haar toe te zenden. Promeetec voorziet u van een duidelijke handleiding (klikbaar) waarin u kunt lezen hoe u uw patiëntenbestand kunt verzenden.

Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met afdeling financiën van THOON: Karin Meutstege: k.meutstege@bvthoon.nl.

 

Retour au sommaire Stukje over informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging speelt bij Promeetec een belangrijke rol, er dient namelijk op een veilige manier met bijzondere persoonsgegevens omgegaan te worden.

Dit wordt zowel door de patiënt als de zorgaanbieders verwacht. Promeetec verzorgt voor Thoon de declaratieservice van voorbereidingsmodules, wij hebben samen een bewerkersovereenkomst getekend zoals de wet- en regelgeving ook voorschrijft.

Hierin wordt beschreven hoe Promeetec m.b.t. informatiebeveiliging passende organisatorische en technische beheersmaatregelen om de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen treft.

Door de aanleverprocedure van Promeetec via het webportaal (mijn.promeetec.nl), zorgt Promeetec voor een veilige communicatie van persoonsgegevens. Het is voor gebruikers van het portaal niet mogelijk om bestanden van anderen in te kunnen zien.

Promeetec benadrukt dat de gegevens alleen verwerkt worden ten behoeve van de declaraties, gegevens zullen nooit voor andere doeleinden gebruikt worden. Indien er nog vragen m.b.t. informatiebeveiliging zijn, neem gerust contact op met de Security Officer van Promeetec via informatiebeveiliging@promeetec.nl

Retour au sommaire Handleidingen

De handleidingen voor Promeetec zijn hier te vinden.