Menu

Resultaatbeloning Menzis indicatoren

  Menzis wil huisartsen die in 2018-2019 vanuit samenwerkingsverbanden deelnemen aan ketenzorg en/of zorgvernieuwing belonen, waardoor zorg van uit de tweede lijn daadwerkelijk verschoven kan worden naar de eerste lijn.
  Menzis biedt de zorgaanbieder elk kwartaal de mogelijkheid om de Resultaatbeloning Menzis indicatoren aan te vragen of te wijzigen. De aanvraag of wijziging kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de eerste dag van het volgende kwartaal digitaal worden ingediend bij Menzis door in te loggen in de digitale overeenkomst. Het contract met het bijbehorende (gewijzigde) tarief wordt van kracht op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal.

  Het tarief per ingeschreven verzekerde is modulair opgebouwd

  Deelname ketenzorg

  Deelname COPD-ketenzorg     € 0,60 per jaar   € 0,15 per kwartaal  
  Deelname VRM-ketenzorg € 0,60 per jaar € 0,15 per kwartaal

  Deelname aan een zorgvernieuwingsproject

  Twee projecten per jaar:

  • deelname zorgprogramma osteoporose THOON
  • deelname aan de voorbereidings- of vervolgmodule ouderenzorg
  • deelname aan de pilot ECMS (Eenmalig Consult Medisch Specialist)
  • deelname aan overige zorgvernieuwingsprojecten
  Deelname Zorgvernieuwingsproject 1 € 0,60 per jaar € 0,15 per kwartaal
  Deelname Zorgvernieuwingsproject 2 € 0,60 per jaar € 0,15 per kwartaal

  Accreditatie

  Accreditatie € 1,00 per jaar € 0,25 per kwartaal

  Duur en einde contract

  De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal twee jaar, met als einddatum uiterlijk 1 januari 2020.