Menu

Inzet praktijkmanager

  Inzet praktijkmanager

  Huisartsenpraktijken veranderen in snel tempo. Er wordt op steeds grotere schaal in samenwerkingsverbanden gewerkt met een groeiende behoefte aan taakdifferentiatie. Dit leidt ertoe dat steeds meer en verschillende soorten functionarissen binnen een huisartspraktijk werken. Waar de huisarts in het verleden nauw samenwerkte met één doktersassistente, is er tegenwoordig een hele organisatie betrokken bij de uitvoering van de huisartsenzorg.
  Hierdoor krijgt de huisarts steeds meer managementtaken. Gecombineerd met de veranderende organisatie van de huisartsenzorg (functionele bekostiging en DBC’s voor chronisch zieken) en de toenemende complexiteit levert dat een steeds grotere werkdruk op. De huisarts wil zich richten op het leveren van goede zorg, terwijl de organisatie en de ontwikkelingen steeds meer andere zaken van de huisarts eisen.
  Huisartsen hebben niet altijd voldoende kennis in huis om een goed personeelsbeleid te voeren. Daarnaast ontbreekt het de huisarts aan tijd. Er is  steeds meer vraag naar een klankbord voor personeel- en organisatievraagstukken.

  Het uitbesteden van het werkgeverschap al dan niet gecombineerd met het uitbesteden van het praktijkmanagement is voor veel huisartsen de oplossing.

   

  Taken praktijkmanager

  Het takenpakket stelt THOON in overleg met de individuele huisarts(groep) samen.
  Mogelijk taken van een praktijkmanager:

  • Uitvoeren personeelsbeleid (contracten, CAO bepalingen, functioneringsgesprekken, etc.)
  • FTO (organisatie en bewaking voortgang)
  • Contacten met zorgverzekeraar
  • Contacten met andere eerstelijns disciplines
  • Bezetting personeel
  • Vergaderingen (voorbereiden, uitwerken besluiten, bewaken opvolging gemaakte afspraken, beheren actielijst)
  • Verbeteren interne communicatie
  • PR, website, jaarverslag
  • Facilitaire zaken

  THOON kan voorzien in de inzet van een praktijkmanager in de huisartspraktijk, maar kan u ook helpen bij het aantrekken van een eigen praktijkmanager.