Menu

Inzet projectmanager

  Inzet projectmanager

  De projectmanager biedt ondersteuning en begeleiding op het gebied van kwaliteit, zorgvernieuwing en (her)inrichting van processen.
  Het gaat hierbij om afgebakende projecten bijvoorbeeld in het kader van een M&I aanvraag.

  Taken projectmanager

  Het takenpakket stelt THOON in overleg met de individuele huisarts(groep) samen.
  Mogelijk taken van een praktijkmanager:

  • Ontwikkelen, begeleiden en implementeren van zorgvernieuwing- en veranderingsprocessen
  • Coachen en adviseren bij het maken van projectplannen, beleidsplannen en jaarverslagen
  • Ontwikkelen en implementeren van verbeterplannen in de praktijk
  • Schrijven van projectrapportages, waaronder ondersteuning bij de registratie en het uitspoelen van gegevens (bv. evaluatie indicatoren)