Menu

Inzet projectmanager

  De projectmanager/praktijkmanager biedt ondersteuning en begeleiding op het gebied van kwaliteit, zorgvernieuwing en (her)inrichting van processen.

  Het gaat hierbij om afgebakende projecten.

  De financiering van deze inzet kan via de module praktijkmanagement van uw preferente zorgverzekeraar verlopen, waarbij u per kwartaal een vergoeding kunt aanvragen bovenop uw inschrijftarief. Dit geldt zowel voor samenwerkingsverbanden als voor de solistisch werkende huisarts.

  Taken projectmanager/praktijkmanager

  Wij stellen het takenpakket in overleg met de individuele huisarts(engroep) samen.

  Mogelijke taken van een projectmanager/praktijkmanager zijn:

  • ontwikkelen, begeleiden en implementeren van zorgvernieuwings- en veranderingsprocessen;
  • het opzetten van een kwaliteitssysteem in het kader van accreditering;
  • coachen en adviseren bij het maken van projectplannen, beleidsplannen en jaarverslagen;
  • ontwikkelen en implementeren van verbeterplannen in de praktijk;
  • schrijven van projectrapportages, waaronder ondersteuning bij de registratie en het uitspoelen van gegevens (bijvoorbeeld evaluatie indicatoren);
  • het begeleiden van (nieuw)bouwprojecten;
  • werving en selectie van nieuw personeel;
  • begeleiding bij stop en start nieuwe huisarts.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze coördinator praktijkmanagement, Miranda Verleun:  06-14632581 of m.verleun@bvthoon.nl.