Menu

POH-GGz

  Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg  (POH GGz)

  Sinds april 2009 is het voor huisartsen mogelijk om met Menzis financieringsafspraken te maken voor
  de inzet van een POH GGz in de huisartsenpraktijk. De POH GGz kan de huisarts ondersteunen bij vraagverheldering en adviseren over de aard van de klacht, verwijs-/behandelmogelijkheden en zo nodig kortdurende begeleiding of behandeling bieden. Voorts houdt de POH GGz de vinger aan de pols ter overbrugging van eventuele wachttijden, bewaakt de continuïteit, stemt af of coördineert de hulpverlening ingeval er meerdere zorgverleners betrokken zijn. Uitbehandelde chronische psychiatrische patiënten vanuit de tweedelijn kunnen op verzoek van de huisarts bij de POH GGz terecht voor regelmatige steuncontacten ter preventie van terugval.

  Voor financiering van de POH GGz heeft u een overeenkomst met Menzis nodig.
  THOON en Mediant hebben met elkaar afspraken gemaakt  om u te ondersteunen bij het beschikbaar krijgen van een POH GGz in uw praktijk. Daartoe is door Mediant en THOON de Stichting POH GGz Twente opgericht.
  Via deze stichting kan u maatwerk worden geboden. In goed overleg met u kan worden gekozen voor een samenwerkingsmodel dat aansluit bij uw wensen.

  Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Stichting POH GGz Twente.

  In de brochure vindt u meer informatie. Desgewenst kunt u direct contact opnemen met de manager van de stichting:

  De heer Bert-jan Bons

  06-23888892