Achterstands Ondersteuningsfonds AOF

AOF Project Laaggeletterdheid in de Enschedese huisartsenpraktijk

Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en het lezen van informatie. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietrouw.

In Nederland zijn anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Twee derde hiervan heeft een autochtone achtergrond. Door hun laaggeletterdheid beschikt deze patiëntengroep over minder gezondheidsvaardigheden. Voor de huisartsenpraktijk, de basis van alle patiëntenzorg, is het daarom van groot belang met deze omstandigheden rekening te houden.

Wij vinden het belangrijk om laaggeletterdheid (telkens opnieuw) onder de aandacht te brengen van de huisartsenpraktijken. Daarom maakten we een projectplan voor de Enschedese huisartsenpraktijken. Het plan bestaat uit drie fases:

  1. Bewustwording
    We maakten onze medewerkers middels scholing bekend met laaggeletterdheid. De medewerkers zijn ambassadeurs met als taak het project in de huisartsenpraktijken onder de aandacht te brengen.
  2. Herkenning
    De ambassadeurs kregen een “toolkit” mee met daarin tips en trucs voor medewerkers van de huisartsenpraktijk om laaggeletterdheid te herkennen. In deze fase kunnen de praktijkassistentes een e-learningmodule doorlopen om laaggeletterdheid te signaleren en wordt inhoudelijk ingegaan op de problematiek rondom laaggeletterdheid. De e-learningmodule is desgewenst ook te volgen voor de overige praktijkmedewerkers.
  3. Verbetering communicatie
    In de derde fase wordt in de praktijk voor alle medewerkers een incompany-training verzorgd door Pharos[1] over het effectief communiceren met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Tijdens deze training is er veel aandacht voor casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk. De training is praktisch van opzet. Zo wordt bijvoorbeeld geoefend met interactieve werkvormen en trainingsacteurs. De training beslaat één dagdeel en vindt plaats bij u in de praktijk. Als u er de voorkeur aan geeft de praktijkmedewerkers bij toerbeurt deel te laten nemen aan de training kan deze bij THOON plaatsvinden.

De trainingen zijn beschikbaar vanaf oktober 2018 tot en met januari 2019. De e-learningmodule en de incompany training worden kosteloos aangeboden door THOON. Overige kosten zoals uren van de praktijkmedewerkers, reis- en verblijfkosten (locatie indien niet bij THOON) zijn voor rekening van de praktijk.

Klik hier voor data en details over de incompany training. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de toolkit met informatie van de LHV in samenwerking met Pharos en de stichting Lezen en Schrijven.
Ook kunt u contact opnemen met Astrid Koning ter Heege, praktijkmanager THOON, 06-22 71 22 79.

[1] Pharos: expertisecentrum gezondheidsverschillen