Continuïteit huisartsenzorg

In Twente dreigt discontinuïteit in de huisartsenzorg. Daarom werkten de belangrijkste stakeholders (zorggroepen, Huisartsenkring, huisartsenposten en Menzis) een aanbod uit dat gericht is op praktijkopvolging en tijdelijk praktijkbeheer in de regio. Wij vertaalden dit aanbod voor onze leden in drie draaiboeken*: tijdelijk praktijkbeheer (tijdelijk niet beschikbaar), praktijkopvolging en praktijkstart. De draaiboeken worden regionaal ondersteund. De zorggroepen kunnen desgewenst gebruik maken van elkaars kennis en diensten.

In de draaiboeken staan de belangrijkste activiteiten en randvoorwaarden. Deze activiteiten zijn uiteraard niet uitputtend. Bovendien is iedere praktijk weer anders. Wij adviseren dan ook u in dit proces te laten bijstaan door een professional.

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen? Of wilt u ondersteuning bij uw vraagstuk? Neem dan contact op met THOON: telefoon: 074-25 68 798 of mail Wiyanti Nieuweweme of Monique Troost.

* © juli 2019, THOFAS

Uitgegeven in eigen beheer
Sabina Klinkhamerweg 21
7555 SK  Hengelo
Tel  074 – 256 87 98
Fax 074 – 760 03 43

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.