Behandelwensen

Door de COVID-19 epidemie is er meer aandacht voor VZP (Vroegtijdige Zorg Planning) bij zorgverleners maar zeker ook bij patiënten. Het is belangrijk om altijd de officiële landelijke websites te volgen. Daar vindt u de laatste update van een richtlijn. Daarnaast zijn er regionale en soms lokale afspraken, met name rondom de ziekenhuizen. In de regio zijn hier inmiddels een aantal zaken voor opgestart. Ook landelijk circuleren veel documenten en filmpjes. In dit hoofdstuk zetten wij de informatie over VZP in het algemeen en toegespitst op COVID-19 voor u op een rij. Ook vindt u er links en filmpjes die ons de moeite waard lijken en die u wellicht op weg kunnen helpen in een gesprek.

Realiseert u zich dat behandelwensen over behandeling en het levenseinde tijdens de COVID-19  epidemie anders kunnen zijn dan in het algemeen. Behandelwensen tijdens de epidemie is een onderdeel van VZP.

Regionaal

NHG

  • Triage: Leidraad triage thuisbehandeling versus verwijzing naar het ziekenhuis bij ouderen patiënten met ( verdenking op) COVID-19
  • Gespreksvoering: Handvat voor gespreksvoering met kwetsbare patiënten en/of hun naasten over behandelwensen tijdens de coronacrisis

Palliaweb

Informatie voor patiënten en mantelzorgers

Thuisarts.nl

Behandelwensen documentatie voor patiënten

 Filmpjes