Gecombineerde Leefstijl Interventie

Vanaf 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed vanuit de basisverzekering. Wil een patiënt deel kunnen nemen aan een GLI dan moet hij verwezen worden door de huisarts. De huisarts kan verwijzen naar een GLI-aanbieder als een patiënt voldoet aan de verwijscriteria. Meer informatie over wat de GLI is en wie hiervoor in aanmerking komen vindt u hier. Om deze pagina te openen dient u te zijn ingelogd.