Onderzoek

Onderzoek

thO&On staat voor THOON Onderzoek en Ontwikkeling. Samen met de FEA vormt thO&On het Twents Netwerk Huisartsgeneeskunde (TNH). Hierin zijn huisartsen verenigd, die willen deelnemen aan (wetenschappelijk) onderzoek. TNH wil graag regionaal aanspreekpunt zijn voor het uitvoeren van onderzoek.

Er zijn verschillende redenen voor u als huisarts om u met onderzoek bezig te houden. Naast de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het vakgebied (zoals beschreven in de toekomstvisie 2022 van de LHV/NHG) kan het ook gewoon uit interesse in wetenschap of interesse in resultaten van behandeling zijn. Meten is weten en als we weten wat we meten kan dit een impuls geven aan de kwaliteit van ons handelen. Onze academische achtergrond is een meerwaarde voor de eerstelijnszorg en waarborgt ons bestaansrecht hierin. Goed onderbouwde onderzoeksresultaten uit de praktijk kunnen tevens ons medisch handelen ondersteunen. Niet alleen naar onze patiënten maar ook naar derde partijen zoals de zorgverzekeraar.

Om onderzoek binnen de huisartsgeneeskunde te faciliteren, hebben de twee grote regionale huisartsenorganisaties THOON en FEA een coördinator aangesteld en zich verenigd in TNH. Doel van TNH is het faciliteren van huisartsgeneeskundig onderzoek in de regio Twente. De beide coördinatoren fungeren als aanspreekpunt voor academici die huisartsen (of praktijken) nodig hebben voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Verder zijn zij aanspreekpunt voor huisartsen die interesse hebben in het doen van wetenschappelijk onderzoek. TNH slaat aldus een brug tussen de academie en de praktijk.

Daarnaast probeert TNH (potentiële) wetenschappers met elkaar in contact te brengen en de achterban te informeren bij het lopende wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt regelmatig een wetenschappelijke avond georganiseerd, waar onderzoeksresultaten en –ideeën worden besproken. Daarbij is ook ruimte om onderzoeksideeën te lanceren, dan wel te bekritiseren.

Heeft u als huisarts interesse om (met uw praktijk) deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, of zoekt u als onderzoeker huisartsenpraktijken waarbinnen u onderzoek kunt verrichten, neem dan contact op met Peter van der Lugt (p.vanderlugt@bvthoon.nl) of Ingmar Waardenburg (waardenburg@ezorg.nl).

Zie voor een overzicht van actuele en afgeronde onderzoeken onderstaand overzicht:

Heeft u onderzoeksvragen die direct verband houden met uw praktijkvoering of bent u geïnteresseerd in het participeren in onderzoek, neem dan contact op met Peter van der Lugt, coördinator onderzoek.

Alle zorgprogramma's