POH-GGZ

Het is voor huisartsen mogelijk een praktijkondersteuner GGZ in te zetten op detacheringsbasis. Dit kan via de Stichting POH-GGZ Twente. Deze Stichting wordt gevormd door THOON en Mediant GGZ. Het bestuur van de Stichting POH-GGZ Twente bestaat uit twee leden van Mediant en twee leden van THOON, waaronder een huisarts. De SPGT neemt alle werkgeverstaken en –risico’s van u over.

U betaalt voor de detachering het moduletarief dat Menzis beschikbaar stelt voor de ureninzet (beschikbaarheid) van de POH-GGZ.

De meerderheid van de huisartsen in onze regio contracteert de POH-GGZ op deze manier. De SPGT werkt met gekwalificeerde medewerkers die voldoen aan het taak-en functieprofiel van POH GGZ. 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Bert-Jan Bons, 06-23888892. Ook kunt u contact opnemen met Tieti Hoekstra, coördinator GGZ, 06-18960003