Praktijkbeheer

THOON stelt zich actief op om een dreigend capaciteitsprobleem in de huisartsenzorg Twente/THOON werkgebied te voorkomen.
Binnen THOON staat praktijkbeheer al geruime tijd op de agenda. Wij zijn niet op zoek naar een beleidsmatige of inventariserende rol, maar willen een praktisch aanbod ontwikkelen om huisartsen te ondersteunen door het bieden van gepaste interventies.

Aanbod

  1. Upgrading van de praktijk en faciliteren in de bedrijfsvoering
    De echte oplossing ligt in het voorkomen van het vacant worden van een praktijk. Ruim voordat de huisarts zijn praktijk beëindigt (gemiddeld vijf jaar) zal met de vertrekkende huisarts en de HAGRO besproken worden welk traject er nodig is om te komen tot een goede praktijkovername. Na de praktijkovername krijgt de startende huisarts waar nodig ondersteuning zodat hij zich met name in het eerste jaar helemaal kan richten op de patiëntenzorg.
  2. Praktijkbeheer
    Als er niet in geslaagd wordt op tijd een opvolger te vinden voor een praktijk moet er actie ondernomen worden om deze praktijk in stand te houden tot een opvolger of een andere oplossing gevonden is. Als niet tijdig een opvolger wordt gevonden kan THOON samen met u een tijdelijke oplossing vinden voor het beheer van uw praktijk.