Praktijkhuisvesting

De substitutie van zorg van de tweede naar de eerste en anderhalve lijn brengt de nodige veranderingen in de structuur van de gezondheidszorg met zich mee. Dit heeft gevolgen voor de huisvesting. Meer vierkante meters praktijkruimte en gezamenlijke huisvesting op strategische plekken in de wijk – dichtbij de patiënt – zijn nodig.

Dit vraagt echter financiële investeringen die soms op gespannen voet staan met de duur van het beroepsperspectief. Daarbij komt dat het ontwikkelen van nieuwe praktijkruimte, bij voorkeur in samenwerking met andere eerstelijns zorgverleners, veel tijd en energie opeist. Daarnaast is bij een dergelijk project kennis van vastgoedontwikkeling en het
hebben van een goed netwerk bij overheden en toeleveranciers geen overbodige luxe.

Reden voor THOON om THOON Praktijkhuisvesting te ontwikkelen en u te begeleiden bij uw huisvestingsvraagstuk. THOON ondersteunt zorgverleners bij de ontwikkeling van eerstelijns zorgcentra in Twente. Van het zoeken naar een geschikte locatie en het aanvragen van vergunningen, tot de
 financiering en het uiteindelijke (ver)bouwproces. THOON behartigt uw belangen als zorgverlener en neemt u veel werk uit handen, zodat u zich kunt concentreren op uw primaire proces: de patiëntenzorg. Op deze wijze willen wij ook een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige eerstelijns zorgstructuur.