Aanmelden deelname OPEN

De regiocoalitie in onze regio wordt gevormd door THOON en de LHV Huisartsenkring Twente. Voor de voorbereidingen om online inzage te realiseren, kunt u eenmalig een vergoeding declareren van €2,83. Voorwaarde voor deze vergoeding is dat u aangesloten bent bij een regiocoalitie.

Om u aan te melden bij de regiocoalitie:

  1. stuurt u de ´Verklaring van Deelname´ ingevuld en ondertekend vóór 15 november naar ons secretariaat;
  2. vult u vóór 22 november a.s. de nulmeting in. De nulmeting is een korte landelijk verplichte vragenlijst.

U vindt meer informatie over het project OPEN op onze website onder zorgaanbod -> informatiemanagement -> OPEN.  U kunt deze pagina alleen bezoeken als u ingelogd bent.

Ilse Moes, projectleider