AOF project ‘Laaggeletterdheid in Enschedese huisartsenpraktijken’

Huisartsenpraktijken in Enschede kunnen deelnemen aan een AOF project Laaggeletterdheid.

Het project wordt aangeboden in drie fases:

 1. Bewustwording
  Tijdens de startbijeenkomst informeren wij de praktijkondersteuners van Enschedese huisartsen. Voor iedere praktijk is informatie beschikbaar aan de hand waarvan het onderwerp in de eigen praktijk bespreekbaar kan worden gemaakt.
 2. Herkenning
  Assistentes zijn het eerste aanspreekpunt van de patiënt. Herkenning van laaggeletterdheid begint dan ook vaak bij hen. Via een e-learningmodule krijgen zij handvatten hiervoor aangeboden.
 3. Verbetering communicatie
  Alle praktijk medewerkers krijgen een ‘in company’ training aangeboden (Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen). In deze training leren praktijkmedewerkers hoe zij vragen, informatie en adviezen op het niveau van de patiënt kunnen aanbieden.
  Data van deze training worden na de zomer bekend gemaakt.

De startbijeenkomst vindt medio 12 juli om 17.30 uur plaats in Enschede. De Enschedese huisartsenpraktijken ontvangen binnenkort meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Koning ter Heege, a.koningterheege@bvthoon.nl.