Online inzage wordt niet opgeschort

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) bestaat uit een aantal rechten en plichten van patiënten en zorgverleners. Het artikel in Skipr verwijst slechts naar een onderdeel van die wet, namelijk art. 15a lid 2. Dat lid gaat over gespecificeerde toestemming. Een complexe wet die patiënten het recht moet geven zeer gespecificeerd toestemming te geven op onderdelen van het medische dossier aan specifieke zorgverleners. Ook de minister ziet nu in dat dit geen werkbare situatie oplevert, sterker nog:  het kan leiden tot patiënt onveilige situaties.

Alleen dit deel (gespecificeerde toestemming) van de wet treedt niet in werking.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Ilse Moes