OPEN: gemoedsbezwaarden

Enkele duizenden inwoners van Nederland hebben principiële bezwaren tegen verzekeringen op grond van hun levensbeschouwing. De Nederlandse wetgever houdt daar rekening mee en kan vrijstelling geven voor verplichte verzekeringen. De groep waar het om gaat staat bekend als ‘gemoedsbezwaarden’.

De NZA beleidsregel over gemoedsbezwaren:
“Aan gemoedsbezwaarden wordt geen inschrijftarief in rekening gebracht. Zorg wordt direct in rekening gebracht aan de gemoedsbezwaarde in de vorm van aparte verrichtingentarieven. De gehanteerde systematiek van de eenmalige opslag op het inschrijftarief zou daarmee nadelig kunnen uitpakken voor huisartsenpraktijken met een relatief groot aandeel gemoedsbezwaarden. Om dit te ondervangen mag een huisarts, indien aan alle overige voorwaarden rondom OPEN is voldaan, dezelfde opslag in
rekening brengen aan de gemoedsbezwaarde als opslag op het verrichtingentarief. Hiervoor zijn in de tariefbeschikking vanaf 2020 aparte prestaties voor consult en visites aan gemoedsbezwaarden opgenomen waarin deze opslag is verdisconteerd. Conform de systematiek bij de overige ingeschreven patiënten mag deze opslag gedurende de periode 2020/2022 slechts één keer in rekening brengen aan een individuele patiënt.”

Meer informatie over gemoedsbezwaarden vindt u op de website van de SVB.

Vulde u het aanmeldingsformulier en de nulmeting al in? U vindt ze op onze website. Om deze pagina te bezoeken dient u te zijn ingelogd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ilse Moes, projectcoördinator OPEN.