Screeningstool voor slaapapneu OSAsense gestart. U kunt nu deelnemen!

Slaapapneu is een ernstige aandoening, waarbij de patiënt herhaaldelijk stopt met ademen tijdens de slaap. Dit leidt tot ernstige vermoeidheidsklachten, onherstelbare gezondheidsschade, verminderde productiviteit en een verhoogd risico op ongevallen.
Sinds 1 mei 2018 bestaat de mogelijkheid patiënten met verdenking op slaapapneu te screenen in de huisartsenpraktijk.
49 praktijken in het THOON- werkgebied en vijf praktijken in het FEA-werkgebied hebben in de periode 2015/2016 deelgenomen aan een pilot: “screenen op slaapapneu” van het bedrijf DiagnOSAS.
Op basis van de positieve uitkomsten is door Menzis aan de zorggroepen gevraagd dit project op te schalen naar de hele regio.
Door goede afspraken tussen DiagnOSAS, Menzis en THOOZ kunnen álle bij THOON aangesloten huisartsen hun patiënten screenen op slaapapneu. Dit zonder extra kosten voor de patiënt.

OSAsense is erop gericht patiënten met een verdenking op slaapapneu beter op te sporen in de eerste lijn en onnodige verwijzingen naar een slaapcentrum te voorkomen. Hiertoe maakt de huisartsenpraktijk gebruik van een online vragenlijst in combinatie met een nachtelijke zuurstofmeting, welke beide bij de patiënt thuis kan worden verricht.
De validiteit van OSAsense is recent aangetoond in een klinische studie. De inzet van OSAsense leidde hierbij tot een aanzienlijke afname van het aantal onnodige verwijzingen naar slaapcentra, wat resulteert in een forse kostenbesparing. Bovendien wordt de capaciteit van slaapcentra door de inzet van OSAsense beter benut. Informatie over de opzet en inhoud van OSAsense vindt u in de handleiding.

We zetten de voordelen van deze constructie nog eens voor u op een rij: (zie hiervoor ook de handleiding)

 • U kunt rechtstreeks afspraken maken met DiagnOSAS
 • Juiste zorg op de juiste plek: inzet van een screeningsinstrument bij slaapapneu in de huisartsenpraktijk voorkomt onnodige verwijzing naar de tweede lijn.
 • Geen aanspraak op het eigen risico voor de patiënt.
 • Uw patiënt wordt deskundig gescreend door uw POH/DA (na instructie door DiagnOSAS). U ontvangt feedback na de screening van DiagnOSAS .
 • U krijgt een passende vergoeding van THOOZ voor uw inzet en de afschrijfkosten van de screeningstool.

Hoe kunt u deelnemen aan OSAsense?

 1. Als u interesse heeft in deelname aan OSAsense, meldt u zich aan bij DiagnOSAS. Klik hier voor het aanmeldformulier.
 2. DiagnOSAS neemt contact met u op voor een nadere toelichting. Bij deelname volgt bezoek in de praktijk.
 3. Uitleg over opzet, inhoud en gebruik apparatuur door DiagnOSAS in de praktijk.
 4. U kunt daarna starten met screenen van patiënten.
 5. U registreert patiëntcontact in het HIS onder de ICPC-code: PO6 slapeloosheid/andere slaapstoornis.
 6. Rapportage uitkomsten onderzoek door DiagnOSAS aan huisarts.

U komt in aanmerking voor een resultaatbeloning omdat u deel neemt aan een zorgvernieuwingsproject.
Heeft u nog een vraag of wilt u aanvullende informatie, neem dan contact op met Monique Troost, m.troost@bvthoon.nl