Menu

Jaarverslag

  Tussenrapportage 2017

  Laego indicatoren ouderenzorg THOON

  Van de lopende zorgprogramma’s (DM2, COPD en CVRM) hebben wij de rapportages over de gehele zorggroep betreffende de periode 01-07-2016 t/m 30-06-2017.
  U kunt de betreffende rapportages hieronder terugvinden:

   

  Jaarverslagen 2016
  De volgende kwaliteitsjaarverslagen zijn afgerond. In de jaarverslagen staat beschreven wat er in 2016 is gebeurd, en wat de resultaten zijn van de jaarmeting indien van toepassing. De jaarverslagen geven ons een goed overzicht wat er afgelopen jaar is gebeurd, en handvatten voor de plannen voor het komende jaar. Deze plannen staan kort  omschreven in de verschillende kwaliteitsjaarverslagen.

   

  Tussenrapportage 2016
  Van de lopende zorgprogramma’s (DM2, COPD en CVRM) hebben wij de rapportages over de gehele zorggroep betreffende de periode 01-07-2015 t/m 30-06-2016.
  U kunt de betreffende rapportages hieronder terugvinden:

   

  Kwaliteitsjaarverslag 2015
  THOON is een zorggroep die meerdere zorgprogramma’s in de uitvoeringsfase heeft. Daarnaast zijn er zorgprogramma’s in ontwikkeling en/of in de pilotfase.
  Van de verschillende zorgprogramma’s geven wij jaarlijks in ons kwaliteitsjaarverslag weer wat de resultaten zijn.

   

  Algemeen jaarverslag 
  De THOON organisatie groeit gestaag verder, ontwikkelt verder en hoopt ook in de toekomst dé ondersteunende, en flexibele organisatie voor de huisartsenzorg in Twente te blijven.
  Het jaarverslag 2016 geeft u een overzicht van de organisatie zelf, de kwaliteitsbeheersing, scholing, innovatie, onderzoek en communicatie naar de leden.
  De medewerkers van THOON, hun directeur en uw bestuur vinden de weerslag van de vele activiteiten in 2016 een goede basis om verder te gaan in 2017.

  Het algemeen jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden.

  Het algemene jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden.

  Het algemeen jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden.

   

  Jaarrapportage benchmark Ketenzorg
  THOON neemt jaarlijks deel aan de landelijke benchmark met de zorgprogramma’s Diabetes, hart- en vaatziekten (CVRM) en COPD. Bekijk de resultaten in de landelijke benchmark.
  Onze zorggroep heeft nummer Z24.