Menu

VIM

Retour au sommaire Veilig Indicent Melden (VIM) voor zorgprogramma’s THOON

In ziekenhuizen en geaccrediteerde huisartsenpraktijk is de VIM al een bekend onderwerp. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg met behulp van het veilig melden van incidenten. Ook voor de kwaliteit van de ketenzorg is de VIM een meerwaarde.

THOON vraagt iedere zorgaanbieder binnen de ketenzorg om mee te werken aan de incidenten regeling en onveilige situaties te melden (in eerste instantie in eigen setting/discipline) waarbij alleen THOON gerelateerde aspecten van zorg aan THOON gemeld dienen te worden.

Melden zal nooit leiden tot het stellen van een schuldvraag. Het staat dus niet centraal wie het incident heeft veroorzaakt, maar hoe het heeft kunnen plaatsvinden, of veiligheidsmechanismen (barrières) in het systeem reeds zijn aangebracht en zo ja, waarom hebben deze niet gewerkt. Meldingen worden absoluut vertrouwelijk behandeld! Door geanonimiseerde terugrapportage aan zorgaanbieders en medewerkers is het mogelijk om van elkaars (bijna) fouten te leren.

Op beleidsniveau worden er maatregelen getroffen die de herhalingskans verkleinen of uitsluiten. In de omgeving is het noodzakelijk dat men bereid is om open over (bijna) incidenten te praten.

Het herkennen van (bijna) incidenten zou een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van het dagelijks werk. Voor alle ketenpartners is het mogelijk om Veilig een Incident te Melden betreffende de zorgprogramma’s van THOON.

Hier vindt u de procedure en het meldformulier.

Indien er vragen zijn kunt u deze mailen naar secretariaat@bvthoon.nl.