Wie zijn wij?

Over THOON

THOON staat voor: Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland. Een organisatie ván en vóór huisartsen in Twente en directe omgeving. Een coöperatie waarbij de Raad van Afgevaardigden de koers van de onderneming bepaalt.

THOON wil haar leden diensten aanbieden op concrete onderdelen van de praktijkvoering en het deelnemen aan zorggroepen. Wat dit laatste betreft richt THOON zich op de oprichting en exploitatie van zorggroepen. Centrale doelstelling: voor zoveel mogelijk huisartsen in de regio de deelname aan zorggroepen mogelijk maken.

THOON stelt zich ten doel de positie van de huisarts in de (eerstelijns) gezondheidszorg te versterken. Dit laatste probeert THOON te bereiken door het ontplooien van diverse activiteiten zoals het aanbieden van het werkgeverschap ondersteunend personeel, samenwerken/onderhandelen met zorgverzekeraars en andere partijen, het aanbieden van administratieve diensten, etc.