Aspirant lidmaatschap

Waarnemers die de intentie hebben zich op termijn te vestigen in Twente kunnen gratis aspirant lid worden van THOON. Dit gratis aspirant lidmaatschap biedt het volgende:

  • Toegang besloten gedeelte THOON website
  • Toegang Keten Ondersteunend Systeem
  • Nieuwsbrief THOON
  • Uitnodiging THOON scholing en gratis deelname
  • Deelname HAweb Ouderenzorg
  • Stage bij de RvA (zonder stemrecht)
  • Stage bij het bestuur van THOON (zonder stemrecht)

Na één jaar aspirant lidmaatschap vindt een evaluatie plaats over ons aanbod en de wensen van het aspirant lid. Het aspirant lidmaatschap stopt indien de waarnemer buiten Twente gaat waarnemen of zich binnen Twente gaat vestigen. Het aspirant lidmaatschap heeft een duur van maximaal drie jaar.

Waarnemers die interesse hebben in of vragen hebben over het aspirant lidmaatschap van THOON kunnen contact opnemen met Erica de Goeij