Bestuur en adviesorganen

Bestuur

Het bestuur van THOON coöperatieve vereniging vormt tevens de aandeelhoudersvergadering van THOON BV.

Bestuur en aandeelhoudersvergadering worden gevormd door:

  • mevrouw A.K.G. Richters, bestuursvoorzitter (huisarts te Enschede)
  • de heer E.M. Kluitman, vice-voorzitter, secretaris (huisarts te Denekamp)
  • de heer E. van der Lek, penningmeester (huisarts te Losser)
  • mevrouw M. Hamstra, lid (huisarts te Hengelo), tevens Kring bestuurslid
  • mevrouw M. Nijhof, lid (huisarts te Enschede), tevens Kring bestuurslid
  • de heer P. van der Lugt, lid (huisarts te Haaksbergen)

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • de heer P. Verploegen (voorzitter)
  • mevrouw E. Koster

Raad van afgevaardigden

THOON kent een Raad van Afgevaardigden (RvA). Iedere hagro heeft het recht één vertegenwoordiger te leveren voor de RvA. Voorwaarde is dat deze vertegenwoordiger lid is van THOON. De vertegenwoordiger brengt ter vergadering zoveel stemmen in als er THOON leden zijn in zijn of haar hagro.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit vijf medewerkers van THOON.

Cliëntenraad

THOON en SHT beschikken over een gezamenlijke cliëntenraad.