Bestuur

Het bestuur van THOON coöperatieve vereniging vormt tevens de aandeelhoudersvergadering van THOON BV.

Bestuur en aandeelhoudersvergadering worden gevormd door:

  • mevrouw A.K.G. Richters, bestuursvoorzitter (huisarts te Enschede)
  • de heer E.M. Kluitman, vice-voorzitter, secretaris (huisarts te Denekamp)
  • de heer E. van der Lek, penningmeester (huisarts te Losser)
  • mevrouw J.H. Silvius, lid (huisarts te Hengelo), tevens Kring bestuurslid
  • mevrouw M. Nijhof, lid (huisarts te Enschede), tevens Kring bestuurslid
  • de heer P. van der Lugt, lid (huisarts te Haaksbergen)