Jaarverslag

THOON is een zorggroep die meerdere zorgprogramma’s in de uitvoeringsfase heeft. Daarnaast zijn er zorgprogramma’s in ontwikkeling en/of in de pilotfase. Onze organisatie groeit gestaag, ontwikkelt verder en hoopt ook in de toekomst dé ondersteunende en flexibele organisatie voor de huisartsenzorg in Twente te blijven. Hieronder vindt u onze (kwaliteits)jaarverslagen en tussenrapportages. De jaarverslagen beschrijven wat erin het jaar gebeurde en wat de resultaten zijn van de jaarmeting (indien van toepassing). De plannen staan kort omschreven in de verschillende kwaliteitsjaarverslagen.

2021

2020

2019

2018

Tussenrapportage 2018

Hieronder treft u de tussenrapportages aan over de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Om een beeld te krijgen van uw eigen praktijkindicatoren ten opzichte van die van de zorggroep, kunt u zelf een indicatoren rapportage in het KOS opstarten. Wij verwachten dat u vanaf 2019 zelf alle rapportages kunt opstarten in het KOS op het moment dat u dat zelf relevant vindt.

2017

Tussenrapportage 2017

2016

Tussenrapportages juli 2015 tot en met juni 2016.

2015

2014