Raad van Afgevaardigden

Op 25 september 2018 kwam de  Raad van Afgevaardigden bijeen. Tijdens deze vergadering werden volgende besluiten genomen:

  • de jaarrekening 2017 van de coöperatie is vastgesteld;
  • het bestuur is decharge verleend voor het in 2017 gevoerd bestuur;
  • Anneloes Richters is benoemd tot voorzitter van de RvA en AVA;
  • Egon Kluitman is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de RvA en AVA.

Hilde Harmsma, kwaliteitsmedewerker, scholingscoördinator, beleidsmedewerker