Menu

Algemeen

  Het doel van de zorggroep is het realiseren van goede chronische zorg voor u.
  Heldere afspraken over de manier waarop zorgverleners u helpen en ondersteunen bij uw chronische ziekte.

  Inleiding
  Om u beter te kunnen helpen en te ondersteunen bij uw chronische ziekte werken alle zorgverleners samen. We maken daarvoor goede afspraken met elkaar, maar ook met u. Uit ervaringen van chronisch zieken en andere onderzoeken weten wij hoe belangrijk dat is. In beleidstaal: deze afspraken noemen wij zorgprogramma’s en de groep van zorgverleners noemen wij een zorggroep.
  Hieronder volgt een toelichting per zorgprogramma met daarin de 10 meest gestelde vragen en de vergoedingen per zorgprogramma:
  Klik hier voor meer informatie over het zorgprogramma: DM2
  Klik hier voor meer informatie over het zorgprogramma: COPD
  Klik hier voor meer informatie over het zorgprogramma: CVRM
  Klik hier voor meer informatie over het zorgprogramma: Osteoporose
  Klik hier voor meer informatie over het zorgprogramma: Ouderenzorg

  Waar komt u THOON tegen?
  In principe merkt u als patiënt weinig van THOON. U komt gewoon bij uw eigen huisarts of praktijkverpleegkundige. Wanneer het volgens de huisarts of verpleegkundige nodig is om naar bijvoorbeeld een podotherapeut of diëtist te gaan, kunt u gezamenlijk bepalen naar wie u kunt gaan. Deze podotherapeut of diëtist moet wel bij THOON aangesloten zijn, wanneer u de zorg vergoed wilt krijgen. Doordat zorgverzekeraars hun klanten steeds meer inzicht geven in zorgkosten zult u ons terugvinden op uw zorgkostenoverzicht op de volgende wijze:

  • TED                (Thoon Eerstelijns Diabeteszorg) voor Diabetes
  • TACO             (Thoon Astma en COpd zorg) voor COPD
  • TECAM          (Thoon Eerstelijns CArdiovasculair risico Management)
  • TEO                (Thoon Eerstelijns Ouderenzorg)
  • TOF                (Thoon Osteoporose en Fractuurpreventie)

  THOON declareert op de eerste dag van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) een bedrag waarvan alle betrokken zorgverleners betaald kunnen worden. Dit bedrag is ieder kwartaal gelijk, ongeacht de zorg die u heeft ontvangen. Indien u het idee heeft dat er ten onrechte een bedrag namens THOON gedeclareerd wordt kunt u hierover het beste contact opnemen met uw eigen huisarts.

  Patiëntenraad
  THOON wordt ondersteund door een aantal commissies. Één daarvan is de patiëntenraad. De patiëntenraad is de stem van de patiënt in THOON zodat ook deze belangrijke groep vertegenwoordigd is.

  Bij ketenzorg staat de chronisch zieke patiënt centraal. Naar zijn ervaringen en wensen wordt geluisterd. Hij denkt mee over zorgprogramma’s en zelfmanagement. Ook bij THOON. De patiëntenraad is in 2014 opgericht en bestaat uit afgevaardigden van de regionale afdelingen van de DVN, het Longfonds en De Hart- en Vaatgroep. De patiëntenraad komt vier keer per jaar bij elkaar en is bereikbaar via het e-mailadres patientenraad@bvthoon.nl.

  Elektronische geegvensuitwisseling
  Voor het verlenen van zorg maakt THOON en de bij haar organisatie aangesloten zorgverleners gebruik van een ketenondersteunend systeem. In bijgaande brief leest u meer over de werking van dit systeem, hoe we hierbij uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft. Klik hier voor de brief.