Menu

Vergoeding Osteoporose

  Vergoedingen Osteoporose & Fractuurpreventie

  Algemeen

  Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens het ketenzorgprogramma Osteoporose.
  De vergoeding voor deze behandeling is geregeld in de Diagnose Behandel Combinatie Osteoporose & Fractuurpreventie.

  Gecontracteerde zorg
  THOON heeft voor de inzet van de DBC Osteoporose namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars.
  Deze door THOON gecontracteerde zorgverleners vindt u onder Ketenpartners.

  Vergoedingen

  Samen met uw huisarts bepaalt u dat u deel gaat nemen aan een van onze ketenzorgprogramma’s.
  Vanaf dat moment declareert THOON het ketentarief bij uw zorgverzekeraar. Van het ketentarief worden uw behandeling en de organisatie daarvan betaald.
  De zorg die u ontvangt binnen de keten wordt volledig vergoed. De zorgkosten komen niet ten laste van uw eigen risico.

  Hoewel de ene patiënt meer zorg nodig heeft dan de andere is voor de huisartsenzorg per patiënt een standaardbedrag opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde kosten van een behandeling gedurende het jaar.

  THOON declareert op de eerste dag van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) een kwart van de jaarvergoeding voor de Osteoporose zorg, waarvan alle betrokken zorgverleners betaald worden. Dit bedrag is ieder kwartaal gelijk, ongeacht de zorg die u heeft ontvangen.

  De naam ‘TOF’’ (THOON Osteoporose & Fractuurpreventie) vindt u daarom ook terug op de factuur of op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar. Indien u het idee heeft dat er ten onrechte een bedrag namens THOON gedeclareerd wordt kunt u hierover het beste contact opnemen met uw eigen huisarts.