Menu

Vergoedingen ouderenzorg

  Algemeen

  Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor deelname aan het zorgprogramma ouderenzorg. De vergoeding voor deze behandeling is rechtstreeks met de zorgverzekeraar geregeld. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deelname aan het zorgprogramma. Het is wel belangrijk dat u er rekening mee houdt dat sommige medische handelingen die binnen het zorgprogramma uitgevoerd (kunnen) worden wel ten laste kunnen gaan van uw eigen risico (bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek en fysiotherapie). Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polisvoorwaarden.

  THOON Eerstelijns Ouderenzorg (TEO)

  Het voorbereidende zorgprogramma ouderen wordt verzorgd door TEO. TEO is onderdeel van THOON. THOON is een zorggroep die ondersteuning biedt bij het uitvoeren van de ouderenzorg en de samenhang van deze zorg op lokaal en regionaal niveau. THOON is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen huisartsen in de regio Twente en werkt samen met een groot aantal zorg- en hulpverleners in de regio.

  Zorgbijdrage TEO

  Wanneer u van uw zorgverzekeraar een zorgkostenoverzicht ontvangt, kan het zijn dat u op dat overzicht een afdracht voor TEO tegenkomt. Ook als u niet tot de groep kwetsbare ouderen behoort.

  In de meeste gevallen betekent dit niet dat u zelf zorg van TEO hebt ontvangen. Wel betekent het dat uw huisarts voor de oudere patiënt in zijn of haar praktijk extra zorg levert, ondersteund door TEO. Voor elke ingeschreven patiënt in een praktijk vergoedt de zorgverzekeraar een vast bedrag. Dat is wat u vervolgens op uw overzicht ziet.

  Dit gaat niet van uw eigen risico af. Het is slechts een manier voor de zorgverzekeraars om uw huisarts te betalen.