Menu

Vragen over ouderenzorg

  Inleiding

  Het is belangrijk dat u zo lang mogelijk en in goede gezondheid zelfstandig kunt functioneren. Om u hierbij te ondersteunen bestaat binnen uw huisartsenpraktijk het zorgprogramma ouderen.
  Een steeds grotere groep praktijken maakt hier gebruik van.

  Bij het uitvoeren van goede zorg voor ouderen krijgt uw huisarts ondersteuning van een verpleegkundige/praktijkondersteuner ouderenzorg. Hij of zij is onderdeel van de huisartsenpraktijk en voert het zorgprogramma ouderen samen met uw huisarts en andere organisaties in uw wijk uit.

  Waarom het zorgprogramma ouderen?

  Het zorgprogramma ouderen heeft als doel om u te ondersteunen zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen, in goede gezondheid en met een goede kwaliteit van leven.
  Het leren omgaan met vaak meerdere chronische ziekten en de geleidelijke achteruitgang maar zeker ook het benutten van de eigen mogelijkheden en hulpmiddelen.

  Voor wie is het zorgprogramma bedoeld?

  Het zorgprogramma is bedoeld voor ouderen vanaf 75 jaar die extra zorg of ondersteuning van anderen nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen.

  Wat kunt u verwachten?

  Wanneer uw huisarts denkt dat u extra ondersteuning kunt gebruiken dan vraagt hij de verpleegkundige ouderenzorg bij u op huisbezoek te gaan. Tijdens dit bezoek maakt de verpleegkundige kennis met u en brengt samen met u uw klachten en/of welzijn vragen in kaart. Daarbij bespreekt u samen wat uw wensen zijn en wat mogelijk is. Op basis van dit gesprek maken de verpleegkundige en de huisarts een voorstel voor u over de ondersteuning die de huisartsenpraktijk mogelijk samen met andere organisaties in uw wijk het beste aan u kunnen bieden. Dit voorstel heet een ‘zorgplan’ waarbij u zelf beslist en keuzes maakt.

  Samenwerking in uw omgeving

  Het zorgprogramma ouderen werkt volgens een wijkgerichte aanpak. Dat betekent dat het programma met andere zorg- en hulpverleners uit uw omgeving wordt uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan: de thuiszorg, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, de fysio/-ergotherapeut, dagbesteding, gemeentelijke voorzieningen, specialist Ouderengeneeskunde, apotheek, etcetera. Afhankelijk van uw behoeftes aan zorg of ondersteuning schakelen we de juiste organisatie in. Zo zorgen wij ervoor dat u zorg op maat krijgt.

  Regelen van zorg en ondersteuning

  De verpleegkundige ouderenzorg regelt alle zorg en ondersteuning die u nodig heeft en betrekt als het nodig is andere organisaties bij uw behandeling. De verpleegkundige houdt steeds een vinger aan de pols en onderhoudt contacten met de andere hulpverleners. Hij of zij is dus altijd goed op de hoogte van de zorg die u ontvangt. Hierdoor heeft u één aanspreekpunt, ongeacht het aantal organisaties dat betrokken is bij het uitvoeren van uw zorgplan (ook wel multidisciplinaire zorg genoemd).

  Mantelzorg en/of familieleden

  Mantelzorgers en familieleden kunnen een belangrijke rol spelen in uw dagelijks leven. Wij betrekken hen bij de uitvoering van uw zorgplan en geven uitleg over de zorg die wij u leveren. Ook kunnen wij uw mantelzorgers en familieleden hulp en ondersteuning bieden wanneer zij een deel van de zorg zelf uitvoeren door hen ook in contact te brengen met gemeentelijke mantelzorg-ondersteunende voorzieningen. Uiteraard betrekken wij hen alleen bij uw zorgplan als u dit zelf ook wenst.

   

  Kwaliteitsverantwoording

  Om continu te werken aan een betere zorgkwaliteit en maatgerichte ouderenzorg worden er gegevens over de behandeling en ondersteuning van oudere patiënten verzameld. Deze anonieme gegevens worden gebruikt om effecten van invoering ouderenzorg en de samenhang in de wijk zichtbaar te krijgen.

  Privacy

  Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, in overeenstemming met de wetten en regels rondom de privacy van patiënt gegevens. Om vanuit de huisartsenpraktijk samen met de ouderen de regie te behouden is het belangrijk om goed samen te werken met uw omgeving en eventuele zorgaanbieders. Uiteraard met uw toestemming. Mocht u bezwaar hebben tegen het delen van uw gegevens dan kunt u dat aangeven bij uw huisarts.

  Specifieke algemene vragen?

  Heeft u algemene vragen over uw zorg? Neem dan in eerste instantie contact op met uw eigen huisartsenpraktijk.
  Voor vragen over de vergoeding van uw zorg kunt u het beste direct contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

  Opmerkingen of klachten?

  We doen natuurlijk onze uiterste best om u zo goed mogelijke zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of over de manier waarop u bent benaderd. Wij verzoeken u dit met uw zorgverlener zelf te bespreken.
  Komt u er samen niet uit, maak dan gebruik van de klachtenregeling van uw huisartsen praktijk.

  Handige informatie

  Patiëntenfederatie

  Zorgbelang Nederland (hier kunt u doorlinken naar 13 regionale zorgbelangorganisaties)

  Deel je zorg (hier kunnen patiënten hun ervaringen delen)

  Zorgkaart Nederland

  Kies beter

  Alzheimer Nederland

  Mezzo

  Alles zelf

  Regelhulp

  Beter oud

  SIZ Twente

  We helpen

  Anbo

  Rijksoverheid (onderwerp: ouderenzorg)