Algemeen

Het doel van de zorggroep is het realiseren van goede chronische zorg voor u. Heldere afspraken over de manier waarop zorgverleners u helpen en ondersteunen.

Inleiding
Om u beter te kunnen helpen en te ondersteunen bij uw (chronische) ziekte werken alle zorgverleners samen. We maken daarvoor goede afspraken met elkaar, maar ook met u. Uit ervaringen van (chronisch) zieken en andere onderzoeken weten wij hoe belangrijk dat is. In beleidstaal: deze afspraken noemen wij zorgprogramma’s en de groep van zorgverleners noemen wij een zorggroep.
Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van onze zorgprogramma’s. Door op een zorgprogramma te klikken vindt u onder andere de toelichting over het betreffende zorgprogramma, meest gestelde vragen en informatie over vergoedingen.

Waar komt u THOON tegen?
In principe merkt u als patiënt weinig van THOON. U komt gewoon bij uw eigen huisarts of praktijkverpleegkundige. Wanneer het volgens de huisarts of verpleegkundige nodig is om naar bijvoorbeeld een podotherapeut of diëtist te gaan, kunt u gezamenlijk bepalen naar wie u kunt gaan. Deze podotherapeut of diëtist moet wel bij THOON aangesloten zijn, wanneer u de zorg vergoed wilt krijgen. Doordat zorgverzekeraars hun klanten steeds meer inzicht geven in zorgkosten zult u ons terugvinden op uw zorgkostenoverzicht onder de naam THOOZ.

Wij declareren op de eerste dag van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) een bedrag waarvan alle betrokken zorgverleners betaald kunnen worden. Dit bedrag is ieder kwartaal gelijk, ongeacht de zorg die u heeft ontvangen. Indien u het idee heeft dat er ten onrechte een bedrag namens THOON gedeclareerd wordt kunt u hierover het beste contact opnemen met uw eigen huisarts.

Patiëntenraad
THOON wordt ondersteund door een aantal commissies. Één daarvan is de patiëntenraad. De patiëntenraad is de stem van de patiënt in THOON zodat ook deze belangrijke groep vertegenwoordigd is.
Bij ketenzorg staat de chronisch zieke patiënt centraal. Naar zijn ervaringen en wensen wordt geluisterd. Hij denkt mee over zorgprogramma’s en zelfmanagement. Ook bij THOON. De patiëntenraad bestaat uit afgevaardigden van de regionale afdelingen van de DVN, het Longfonds, De Hart- en Vaatgroep en de Osteoporose vereniging. De patiëntenraad komt vier keer per jaar bij elkaar en is bereikbaar via het e-mailadres patientenraad@bvthoon.nl.

Elektronische gegevensuitwisseling
Voor het verlenen van zorg maken THOON en de bij haar organisatie aangesloten zorgverleners gebruik van een ketenondersteunend systeem.