Declaratie-overzicht zorgverzekeraar

Deelname aan zorgprogramma’s van THOON en ingediende vergoedingen vindt u terug op het declaratie-overzicht van uw zorgverzekeraar onder de naam B.V. THOOZ (THOON Zorg). Zorg die in het verleden onder de naam TED, TACO, TEO, TOF of TECAM werd gedeclareerd ziet u nu dus als BV THOOZ. Het is mogelijk dat uw verzekeraar deze mutatie nog niet heeft doorgevoerd en de naam TED hanteert. Dan kan het dus gaan om andere zorg dan diabeteszorg die toch als zodanig op het overzicht staat.

Ook kan in het overzicht per kwartaal een declaratie staan à €1,46 van B.V. THOOZ zonder dat u deelneemt aan een zorgprogramma. Deze declaratie betreft een vergoeding voor de ondersteuning die B.V. THOOZ levert aan uw huisarts. Per ingeschreven patiënt van de huisarts wordt dit bedrag gedeclareerd. Dit bedrag gaat niet ten koste van u eigen risico.

Bij vragen over bovenstaande kunt u daarover contact opnemen met ons secretariaat.