Informatie

Elders in dit scherm vindt u links naar informatie over verschillende aandoeningen.

Op 8 november 2018 vindt in Nijverdal de themabijeenkomst “Mantelzorger, hoe blijf je in balans?” plaats. Deze bijeenkomst is bedoeld voor longpatiënten, diabetespatiënten, nierpatiënten, hart- en vaatpatiënten en hun naasten en wordt georganiseerd door Diabetesvereniging Nederland, Longfonds en Harteraad.