Dermatologie

Het spreekuur voor huidaandoeningen
Op het spreekuur kunt u terecht voor diagnostiek en behandeling van huidklachten die niet door een huidarts (dermatoloog) in het ziekenhuis behandeld hoeven te worden, maar waar het wel wenselijk is dat een huidarts mee kijkt met de huisarts.

Rol THOON
Het spreekuur voor huidaandoeningen is opgezet door de Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland (THOON) in samenwerking met huidartsen van het ZGT en MST. THOON is een organisatie die huisartsen ondersteunt bij de organisatie van zinnige zorg in de huisartsenpraktijk.

Wat houdt het spreekuur voor u in
U bent verwezen door uw huisarts naar dit spreekuur omdat u een huidaandoening heeft. Uw huisarts wil graag ondersteuning bij het stellen van een diagnose, en indien nodig behandelplan, voor uw huidaandoening.
Een collega huisarts met dit aandachtsgebied zal samen met een huidarts van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) uw klacht in kaart brengen.
Hij stelt een diagnose (soms is weefselonderzoek nodig) en informeert u over de mogelijke behandelmethoden. Uw eigen huisarts wordt tijdens en na het afsluiten van de behandeling geïnformeerd door de huisarts die u behandeld heeft.

Geen eigen risico
Uw behandeling valt niet onder uw eigen risico. Dat betekent dat u geen kosten maakt voor uw behandeling. Uitzondering is het wegsnijden van een plekje (pathologie). Dat is ziekenhuiszorg en valt daarom wel onder uw eigen risico. Ook als u een plekje laat wegsnijden door uw eigen huisarts valt de pathologie onder uw eigen risico.

Verwijzing
U kunt op het spreekuur voor huidaandoeningen terecht met een verwijzing van uw huisarts. De verwijzing verloopt digitaal.

Verdere informatie
Wilt u zelf informatie over uw kwaal opzoeken?
Op de website www.thuisarts.nl en www.huidarts.com vindt u informatie over veel voorkomende huidaandoeningen.

Vragen
Als u nog vragen heeft, neemt dan gerust contact op met de assistente van het spreekuur.
Telefoonnummer: 06-24 88 78 76
E-mail: dermatologie@bvthoon.nl