Algemeen

Apotheek.nl

Maak kennis met het deskundige team van Apotheek.nl

Medicijnen op de juiste manier gebruiken – dat kan alleen als u de uitleg goed heeft begrepen. Daarom biedt Apotheek.nl heldere instructievideo’s. Over inhaleren bijvoorbeeld. Of over medicijnen slikken, bloedsuiker meten, zalf smeren, oogdruppels toedienen of een zetpil toedienen. Bekijk de video’s ook in het Engels, Turks en Arabisch. Als u voor Apotheek.nl kiest, weet u zeker dat de informatie actueel, juist en volledig is. Apotheek.nl baseert zich niet alleen op de bijsluiter, maar ook op wetenschappelijke richtlijnen, standaarden en onderzoek. Alles gecheckt en gedubbelcheckt. Bekijk de video voor meer informatie.

Gemeenteportaal

Steeds meer gemeentes hebben een prachtige digitale kaart van alles wat de gemeente te bieden heeft op het gebied van gezondheid en welzijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar de informatie die Enschede, Losser, Haaksbergen en Hengelo aanbieden over onder andere vervoer, mantelzorg, bewegen, gezondheid, WMO, praktische hulp, zorg, meedoen en huiselijk geweld.

Hoestie.nu

Als u ernstig ziek bent, willen familie en vrienden u steunen en weten hoe het met u gaat. En u wilt uw verhaal met hen delen – maar dan wel op een manier die jou niet belast. Met je eigen hoestie.nu pagina informeert u in één klap iedereen die voor u belangrijk is. En verder niemand.

Ieder(in)

De website iederin.nl biedt belangrijke informatie  voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Ieder(in) ijvert ervoor dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Dat doen zij op zoveel mogelijk plekken. Bij de overheid,  politiek, maatschappelijke organisaties en in de media. Ze richt zich op veel verschillende  thema’s, te weten: zorg en ondersteuning, wonen, onderwijs, werk, toegankelijkheid, vervoer, inkomen, rechtspositie en inclusie.

Hoe zit het bijvoorbeeld met de WMO tarieven voor 2019? U vindt het antwoord hier.

Betere zorg begint met een goed gesprek

Uw huisarts wil u graag goed helpen. Hiervoor heeft hij veel informatie van u nodig! Welke klachten hebt u? Wat vindt u belangrijk? Bedenk al vóór uw afspraak wat u aan de dokter wilt vertellen. En wat u aan de dokter wilt vragen.  Zo krijgen jullie een goed gesprek en kunnen u en de dokter samen beslissen wat het beste is voor.

Op deze website lees je hoe je de dokter helpt om jou nog beter te helpen.

Financiële zorgen

Weet u de weg te vinden naar de stadsbank? Schulden komen nooit alleen. Ze gaan vaak gepaard met spanning, lichamelijke klachten en slapeloosheid.

De stadsbank zorgt voor  een persoonlijk plan, dat voor u werkt om straks zonder financiële problemen dóór te gaan. Het dienstenaanbod is veelzijdig en vooral compleet: budgetbeheer, budgetzeker, beschermingsbewind, schulden oplossen, persoonlijke lening en schulden oplossen met een verklaring Wsnp. De stadsbank staat voor u klaar.

GGD AppStore

Op de website www.ggdappstore.nl wordt een selectie aangebracht in de 100.000 beschikbare gezondheids-apps.

Het idee van de GGD  appstore: een zorgvuldige, onafhankelijke en transparante toetsing van gezondheids-apps door deskundige GGD professionals. Zij baseren hun oordeel op een zorgvuldige toetsingsprocedure. In ‘Testmethode’ op deze website, legt de GGD dit uit. De apps en websites zijn getoetst op gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing. Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst in GGD AppStore én voorzien van een herkenbaar vignet. Het werkt vanuit het principe: “we raden aan” en niet “we raden af”.

Op de website vind je per app een kort en bondige review. Dus voor ieder die de weg dreigt kwijt te raken, is hier een houvast!

Medicatie

Zoekt u informatie over uw medicijnen? Wilt u weten of u mag autorijden met de medicatie die u slikt? Kijk voor dit en veel meer op: https://www.medicijngebruik.nl/patient.

Vilans Hulpmiddelenwijzer

Vilans ontwikkelde de zeer instructieve website de Hulpmiddelenwijzer in opdracht van het ministerie van VWS. Vilans is het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg. Deze organisatie ontwikkelt nieuwe, praktijkgerichte kennis en helpt zorgorganisaties die kennis toe te passen in de praktijk. Dat doet zij samen met professionals, bestuurders, beleidsmakers, managers en cliënten.
Als u ouder wordt of een ziekte of beperking heeft, gaan dagelijkse handelingen niet altijd meer vanzelf. Gelukkig zijn er honderden hulpmiddelen die kunnen helpen. Om iets te kiezen dat past, heeft u echter eerlijke, onafhankelijke en betrouwbare informatie nodig.

Die informatie vindt u op de Hulpmiddelenwijzer. Hulpmiddelenwijzer heeft geen commercieel belang. Er zijn meer dan vijfhonderd hulpmiddelen op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Vilans vertelt u wat het is, waarvoor u het kunt gebruiken, hoe het zit met vergoedingen en welke varianten er zijn. Voor sommige hulpmiddelen biedt ze praktische keuzehulpen aan!

Kortom, alle informatie die handig is als u de aanschaf van een hulpmiddel adviseert. Zo maakt u eenvoudig de juiste keuze. Vilans maakte een korte animatie met uitleg. Klik hier om deze te openen.

ScheidingsATLAS

Een derde van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding. Ongeveer 35.000 per jaar. Daarnaast worden jaarlijks nog eens zo’n 60.000 samenwoon-relaties verbroken. Bij zo’n breuk zijn vaak kinderen betrokken. Een partnerrelatie wordt beëindigd, maar de ouderrelatie blijft bestaan. Dit leidt regelmatig tot vragen en onzekerheden bij ouders. TNO nam daarom het initiatief voor de ‘ScheidingsATLAS’: een korte training voor ouders in scheidingssituaties. U de website van TNO bezoeken over dit onderwerp.

Stichting Informele Zorg Twente

Maak (opnieuw) kennis met het SIZ (Stichting Informele Zorg) Twente. SIZ Twente biedt ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Zij versterkt de rol en positie van ‘kwetsbare mensen’ door mantelzorgers te ondersteunen en vrijwilligers in te zetten, bijvoorbeeld met initiatieven als een vrijwillige vervoersdienst. Het gaat niet alleen om de mantelzorger als onderdeel van de groep kwetsbare mensen, maar om het versterken van de eigen kracht en regie van een ieder. Als organisatie ondersteunt zij burgers die niet in staat zijn hun eigen kracht te ontdekken of in te zetten met mantelzorgers en vrijwilligers.​

SIZ Twente is deskundig op het gebied van mantelzorgondersteuning. Vanuit de diverse Steunpunten Mantelzorg in hun werkgebied begeleiden consulenten mantelzorgers. Alle consulenten zijn hiervoor HBO(+) opgeleid, weten en begrijpen waar de mantelzorger tegen aan loopt en gebruiken een unieke methodische aanpak om samen de probleemgebieden aan te pakken. Naast directe mantelzorgondersteuning zijn zij ook innovatief partner voor opdrachtgevers en beleidsbepalers. Hun deskundigheid kan op velerlei manieren ingezet worden. Voor meer informatie bezoekt u de website en/of neemt u contact met hen op.

Thuisarts

De Thuisarts is een begrip in Nederland. De zoekmachine voor de patiënt biedt ook een schat aan informatie.

Enkele voorbeelden:

U zult versteld staan hoe vaak u het antwoord op een vraag!

Cliëntondersteuning door Zorgbelang

Zorgbelang Overijssel is ontstaan als platform en spreekbuis voor de belangenbehartiging van patiënten en patiëntenverenigingen in Overijssel. Het doel was en is  invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Zorgbelang wil dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zorgbelang kan voor u waardevol zijn, bijvoorbeeld door cliëntondersteuning te bieden in gesprekken met de gemeente of voor de Wlz. Voor meer informatie bezoekt u hun website.

Vergelijk de ziekenhuizen

U moet naar het ziekenhuis en wil een verstandige keus maken waar u zich wil laten behandelen. Die keuze is vaak moeilijk te maken. Wilt u meer informatie over de resultaten van het ziekenhuis? Op www.ziekenhuischeck.nl/ vindt u informatie over patiënttevredenheid, heropnames, aantallen operaties en resultaten van operaties. Misschien helpt u dit bij het maken van uw keuze.